Podstawowe produkty IT w przedsiębiorstwie

Każda firma potrzebuje kilku podstawowych produktów, bez których trudno funkcjonować na rynku.

Poniższy schemat przedstawia niektóre z nich:

Przedstawiony powyżej przykład jest oczywisty i nie wymaga szczegółowych wyjaśnień. Strona internetowa jest już w posiadaniu prawie każdej firmy. Jednak należy pamiętać, że bez monitorowania nie wiadomo czy cały czas działa ona poprawnie.

Oczywistym jest fakt, że bez dostępu do Internetu i sprzętu IT nie da się normalnie funkcjonować w dzisiejszych czasach, zwłaszcza jeśli mówimy o tworzeniu profesjonalnej firmy otwartej na potrzeby swoich klientów.


Monitoring biura zwiększa bezpieczeństwo oraz zmniejsza ryzyko kradzieży. Ale kiedy przestanie działać rejestrator lub kamera IP, nie zawsze zostajemy powiadomieni w odpowiednim czasie. W większości rejestratorów powiadomienie wysyłane jest tylko poprzez wiadomości e-mail. A jak często siedzimy przy kliencie poczty? Nie trudno więc wywnioskować, że możemy takie powiadomienie przeoczyć.

Poniżej przedstawiam bardziej rozbudowany schemat, z którym nie wszyscy muszą się zgodzić, ale proszę pamiętać, że to jest przykład.

Ten schemat jest bardziej szczegółowy i przedstawia ogólne potrzeby firmy, skupiające się na produktach IT.

Właściciel nie jest w stanie zająć się wszelkimi aspektami firmy i zapewnić prawidłowe działanie każdego jej elementu. Ma dużo więcej ważnych spraw do załatwienia.
Potrzebny jest tutaj administrator. Ale czy administrator potrafi wychwycić istotne informacje nie wspomagając się dodatkowym oprogramowaniem?


I tu pojawia się kolejny problem. Nawet jeśli istnieje jeden oddział, nie jest możliwe, żeby administrator dopilnował wszystkiego. Warto wspomóc się systemem monitoringu dostępności e-usług. Dobrze skonfigurowany system wychwyci najważniejsze problemy i od razu powiadomi administratora. Nie zawsze opłaca się stawiać taki system na własną rękę, czasami lepiej skorzystać z usług firmy zewnętrznej.
Poniższy schemat przedstawia „na zielono", co taki system może monitorować.

System powiadamia o różnych typach problemów:

  • problem z komunikacją,
  • problem z działaniem usług,
  • kończące się zasoby, itp.

Jak widać, jest bardzo przydatny i funkcjonalny, dzięki temu znacznie ułatwia sprawne oraz nowoczesne prowadzenie firmy.